Skip to content

Đại lý 20 năm đồng hành cùng Everon

Tổng kết năm 2015, Everpia trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

Tổng kết năm 2015, Everpia trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

1925 lượt xem

Tổng kết năm 2015, cổ đông của Everpia nhận được 70% đồng thời cổ đông được nhận thêm cổ phiếu mới bằng 50% cổ phiếu đang sở hữu.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 20/7 đã chốt danh sách cổ đông công ty cổ phần Everpia Việt Nam (Everpia - mã chứng khoán EVE). Everpia phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 2:1 tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 50 cổ phiếu mới. 

Kết thúc năm 2015, cổ đông của Everpia nhận được 70% (trong đó 20% đã chốt quyền và chi trả toàn bộ từ tháng 5,6/2016)

Cụ thể như sau:

  • Năm 2015, Everpia lãi sau thuế 113,5 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm lên trên 436 tỷ đồng.
  • Everpia sẽ phát hành gần 14 triệu cổ phiếu mới trả cho cổ đông tương đương với giá trị gần 140 tỷ đồng.
  • Nguổn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế, chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông công ty mẹ tính đến thời điểm 31/12/2015. (Dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Everpia).
  • Cổ đông của Everpia nhận được 70% cổ tức bao gồm cả 20% cổ tức bằng tiền đã chốt trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Lee Jea Eun - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đang là cổ đông lớn nhất của Everpia. Ông Lee đang nắm giữ 15,98% vốn điều lệ công ty. Trong lần phát hành cổ phiếu mới này, ông sẽ nhận được trên 2,2 triệu cổ phiếu.