Tin tức
(Hotline 24/7)
098 999 5788
(Giờ hành chính)
024 239 432 686
Địa chỉ
120 Bà Triệu, Hà Nội

Danh mục blog

Tổng kết năm 2015, Everpia trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

24/07/2016   Lượt xem: 1770
1 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Tổng kết năm 2015, cổ đông của Everpia nhận được 70% đồng thời cổ đông được nhận thêm cổ phiếu mới bằng 50% cổ phiếu đang sở hữu.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 20/7 đã chốt danh sách cổ đông công ty cổ phần Everpia Việt Nam (Everpia - mã chứng khoán EVE). Everpia phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 2:1 tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 50 cổ phiếu mới. 

Kết thúc năm 2015, cổ đông của Everpia nhận được 70% (trong đó 20% đã chốt quyền và chi trả toàn bộ từ tháng 5,6/2016)

Cụ thể như sau:

  • Năm 2015, Everpia lãi sau thuế 113,5 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm lên trên 436 tỷ đồng.
  • Everpia sẽ phát hành gần 14 triệu cổ phiếu mới trả cho cổ đông tương đương với giá trị gần 140 tỷ đồng.
  • Nguổn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế, chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông công ty mẹ tính đến thời điểm 31/12/2015. (Dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Everpia).
  • Cổ đông của Everpia nhận được 70% cổ tức bao gồm cả 20% cổ tức bằng tiền đã chốt trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Lee Jea Eun - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đang là cổ đông lớn nhất của Everpia. Ông Lee đang nắm giữ 15,98% vốn điều lệ công ty. Trong lần phát hành cổ phiếu mới này, ông sẽ nhận được trên 2,2 triệu cổ phiếu.